TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Vážení odberatelia, obec Zborov nad Bystricou ako prevádzkovateľ a správca verejného vodovodu Vám oznamuje, že v termíne od 20. októbra 2014 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. V prípade, že Vás zamestnanec úradu doma v čase odpisu nezastihne je potrebné stav vodomeru nahlásiť osobne na Obecnom úrade, alebo telefonicky na čísle: 0908 563 271.
Pri nahlasovaní stavu meradla je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, číslo meradla, adresu odberného miesta, stav meradla v m3, dátum odpočtu, telefonický kontakt

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo