TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril poďakovanie p. Božke Starečkovej
a p. Mgr. Anne Jarabicovej
za vynikajúci moderátorsky výkon na Zborovských
hodových slávnostiach, kultúrnej komisii a zamestnancom obecného úradu
za zvládnutie príprav a priebehu celého podujatia, cukrárkam (Anne Smržovej,
Božke Starečkovej, Linde Minarčíkovej, Irke Zárodňanskej, Miške
Martykánovej, Janke Čimborovej, Zuzke Kubínovej, Kristíne Behanovej)

za výborné jablkové koláče, ktorých ochutnávka nám spestrila sobotňajšie hodové
popoludnie, Irenke Litvovej za nádhernú kvetinovú výzdobu, našim občanom
za svedomitú starostlivosť o našich partnerov z Chorvátska a všetkým
účinkujúcim
za bohatý kultúrny program.

Aj keď nám počasie až tak veľmi neprialo, na dobrej nálade to nič nezmenilo
a prežili sme spolu príjemný víkend, z ktorého si dúfam každý z nás odniesol
aspoň malú kultúrnu spomienku. Pevne verím, že o rok sa stretneme na tomto
kultúrnom podujatí opäť.

                               
                                                            PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                 starosta obce

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo