TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

1- Spracovanie starých vozidiel
- Odtiahnutie starého vozidla na požiadanie
- Potvrdenie o prevzatí starého vozidla


7Pri odovzdaní starého vozidla na spracovanie vydáme majiteľovi
potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Na základe tohto potvrdenia, ktoré držiteľ starého vozidla predloží
príslušnému dopravnému inšpektorátu bude staré vozidlo vyradené
z evidencie. Zbierame a spracovávame staré vozidlá všetkých značiek.
Staré vozidlá môžu byť poškodené, havarované alebo nepojazdné.
Na požiadanie zákazníka zabezpečíme odvoz kompletného nepojazdného
vozidla zdarma.

Kontaktujte nás telefonicky alebo faxom a dohodnite si s nami spôsob a termín prevzatia starého vozidla.

Viac informácii na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou - sekretariát starostu / 041 230 40 811 - klapka 11 /

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo