TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Vzhľadom na množiace sa krádeže bicyklov z bytových domov, a to v dennej
aj nočnej dobe, aby si nenechávali bicykle voľne odstavené, neuzamknuté                 
na nestrážených miestach, pri pohostinstvách, parkoch, ihriskách.

Tiež chceme upozorniť občanov, aby si nenechávali bicykle neuzamknuté
v prízemí a chodbách bytových domov,
nakoľko počas letnej doby
dochádza ku krádežiam najmä v bytovkách z neuzamknutých pivníc a chodieb.
Pokiaľ by mal ktokoľvek informácie vedúce k odhaleniu páchateľov krádeží
bicyklov žiadame tieto oznámiť, aj anonymne, na linku 158.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo