Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obecná zabíjačka 
 

Dňa 18.02.2012 / v sobotu / sa uskutočnila
v obci Zborov nad Bystricou          
,, obecná zabíjačka. ”
S prípravami sa začínalo už od skorého rána.               
Pred obecným úradom boli pripravené stoly,
na ktorých v popoludňajších hodinách nechýbali zabíjačkové výrobky
– tlačenky, jaternice, klobásy, sekane a samozrejme ani kapustnica.
Pozvanie na túto akciu za účelom podania pomocnej ruky
pri zrekonštruovaní strechy na rímskokatolíckom kostole v Zborove nad Bystricou
prijali predseda NR SR JUDr. Pavol Hrušovský, KDH,
člen Fondu národného majetku Ing. Pavol Faktor, KDH,
riaditeľ daňového úradu Čadca PaedDr. Marek Dudiak, KDH
a starosta Novej Bystrice Ing. Jozef Balačin.


Slávnosť otvorila p. Anna Jarabicová, ktorá srdečne privítala hostí
a na znak úcty ich FSk Zborovanka ponúkla Božími darmi ,, chlebom a soľou ”
a odovzdala malú pozornosť v podobe kvetov.          
V príhovore starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý oficiálne oboznámil
predsedu NR SR Pavla Hrušovského s havarijnou situáciou strechy na kostole
a požiadal ho o podanie pomocnej ruky.
K hosťom sa prihovoril predseda NR SR p. Pavol Hrušovský, ktorý uviedol,
že urobí všetko preto, aby bol tento problém odstránený.
Po krátkej prehliadke kostola, predseda NR SR zavítal na farský úrad,
kde boli dohodnuté ďalšie postupy pre riešenie havarijnej situácie kostola.
Do dobrej nálady zaspievala a následne aj zahrala scénku      
,, Obchôdzka s Turoňom ” FSk Zborovanka.

 

  Prinášame Vám fotozábery: {gallery}zborov/obecna_zabijacka{/gallery}

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo