Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

odpis vodyOznamujeme občanom, že od dnešného dňa 11.09.2023 do štvrtku 14.09. 2023 sa bude odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s. Na odberných miestach s inteligentným meracím systémom ( IMS ) sa fyzický odpočet nevykonáva, iba vo výnimočných prípadoch pri kontrole. Prosíme o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav elektromera možno nahlásiť dodatočne. Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo