Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

 

Návrh V Z N č . 0 1 / 2 0 2 3 Obce Zborov nad Bystricou o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou.

pdfVZN č. 01/2023 - NÁVRH 335.68 KB

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo