Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

bankomat3   Dňa 01. 07. 2011 bol spustený
bankomat v budove Obecného úradu
        Zborov nad Bystricou.


                        PaedDr. Juraj Hlavatý
                             starosta obce

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo