TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

 

N á v r h  V Z N č . 0 7 / 2 0 2 2 OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou.

pdfVZN č. 07/2022 - NÁVRH 335.68 KB

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo