TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

N á v r h  V Z N č . 0 6 / 2 0 2 2 OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení HARMÓNIA – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou

pdfVZN č. 06/2022 - NÁVRH 335.68 KB

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo