TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

N á v r h  V Z N č . 0 5 / 2 0 2 2 OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU

pdfVZN č. 05/2022 - NÁVRH 335.68 KB

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo