TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 0478Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou schválilo na svojom zasadnutí dňa 29.09. 2022  uznesením č. 298/2022 odpredaj drobného hmotného majetku.

pdfVýzva na predkladanie ponúk - kontajnery

 

 
 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo