TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamDistribúcia elektriny bude prerušená dňa 24.08.2022 (t.j.streda ) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dňa 24.08.2022 (t.j.streda ) od 07.30 hod. do 16.30 hod. 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

EIC kód odberného miesta: 24ZSS4545551000W a pre čísla domov : 149, 150, 151, 152, 153, 159, 170, 518, 552.
Číslo Vášho odberného miesta si môžete skontrolovať vo vyúčtovacej faktúre alebo v zmluve od spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s..

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo