TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Oznámenie o zámere Obce Zborov nad Bystricou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov.

pdfOznámenie o zámere predaja 206.45 KB

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo