Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

i 6114656SEVAK, a.s. príjme do pracovného pomeru elektrikára. Pracovisko: Úpravňa vody Nová Bystrica.

Podmienky: Vyučený v odbore elektro, odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom do 1000 V, v triede objektov A, § 22 vyhlášky 508/2009 Z.z..Ďalšie informácie osobne alebo telefonicky poskytne vedúci úpravne Štefan Truchly, tel. 0905 850 619.

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo