TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

V súčasnej dobe prebiehajú v našej obci nasledovné práce:

 - protipovodňové opatrenia
 - práce na cintoríne
 - rekonštrukcia starej strechy na zdravotnom stredisku
 - stavebná úprava autobusovej zastávky u Komanov
 - rekonštrukcia tribúny
 - prekládka el. vedenia do zeme pred školskými dielňami
 - rekonštrukcia bývalých školských dielní region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo