Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

kamerovy system 4Obec Zborov nad Bystricou bola úspešná pri podávaní projektu o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2016 kapitoly Ministerstva vnútra SR na vybudovanie kamerového systému pod názvom ,,Bezpečnejšie v našej obci".

 

 


Týmto projektom pribudne v našej obci 5 nových kamier, ktoré budú monitorovať časť obce, a to:
- Ihrisko u Komanov
- Parkovisko u Smolkov
- Autobusové zastávky u Komanov
- Amfiteáter v Staviskách

Cieľom projektu je rýchlejšie objasňovanie spáchaných priestupkov, trestných činov a preventívne pôsobenie na zamedzenie protispoločenského správania.

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                8 481,70 €
Získaná dotácia zo štátneho rozpočtu SR:                                     7 000,00 €
Vlastné zdroje obce:                                                                        1 481,70 €

 

LogoMVSR 7771,, Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky "

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo