Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ilustrackaTJ Snaha Zborov nad Bystricou pozýva

všetkých priaznivcov športu na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 13.12.2015 o 14.00 hod. v sále Obecného úradu.

 

 

 

Všetci zúčastnení, ktorí sa podpíšu do prezenčnej listiny, sa stávajú členmi telovýchovnej jednoty s právom hlasovania a zapájania sa do diskusie.

 Program:
1. Otvorenie
2. Organizačné otázky
3. Správa o činnosti TJ
4. Správa o hospodárení TJ
5. Prijatie nového športu - bežecký oddiel
6. Zákon o športe
7. Diskusia
8. Voľba členov nového výboru
9. Záver

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo