Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

15V sobotu 5. decembra 2015 sa v našej obci uskutočnila ukážka tradičnej kysuckej zabíjačky, ktorá bola spojená s varením vianočného punču a kapustnice.

Členovia nášho obecného zastupiteľstva už po druhýkrát zvládli svoju úlohu – výrobu zabíjačkových špecialít - s uznaním a pochvalou. Na ochutnávku pripravovali rôzne špeciality, z ktorých môžeme spomenúť jelitá, tlačenky, oškvarky, chlieb s masťou a podhrdlovinu. Samozrejme nemohla chýbať ani domáca kapustnica s mäsom, klobásou a zemiakmi. Tieto zabíjačkové špeciality boli ponúkané návštevníkom na ochutnávku zdarma. Pani poslankyne sa ujali prípravy vianočného punču, ktorý predávali za symbolickú cenu 0,50 Eur.

Touto cestou sa chcem poďakovať celému obecnému zastupiteľstvu za všetku ich prácu, ktorú vykonali počas sobotňajšieho dňa. Myslím, že toto podujatie sa vydarilo, o čom svedčí i spokojnosť návštevníkov. Dúfam, že sme tak v obci založili novú tradíciu.

                                                           

                                                                  PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                         starosta obce

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo