Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Jánošík titulkaPiatkový hodový večer pokračoval divadelným predstavením ,,Jánošík podľa Vivaldiho“ pod taktovkou režisérky Božky Starečkovej.

 

Vďaka patrí všetkým ochotníkom (hercom) za prekrásne vystúpenie a spestrenie našich slávnostných dní.

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo