TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Bez názvu 111V dňoch 7.9. - 9.9.2015 sa v našej obci konalo Rezbárske sympózium „Zborovo, Zborovo 2015“. V rámci tohto podujatia sa prezentovalo ľudové rezbárske umenie a naši občania mohli vidieť troch rezbárov priamo pri ich umeleckej práci.

 

 

 

Rezbári počas 3 dní vyhotovili lavičky, ktoré nesú kresťanskú tematiku ako symboliku za nešťastím, ktoré obec postihlo r. 2012 ľadovou kalamitou. Lavičky budú umiestnené v budúcom roku 2016 v plánovanej oddychovej zóne v našej obci.  

Týmto chceme poďakovať pánom Marcin  Rzasa, Ján Glemba a Krzystof  Frys  za ich umeleckú činnosť, trpezlivosť a spoluprácu.
                    

                                                                                           PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                starosta obce

                                                                             

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo