TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 29. septembra 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

pdfPozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo