Pozvánky na OZ

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 10. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 28. augusta 2015 (piatok) o 16.30 hod.

 

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 18. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 29. júna 2016 (streda) o 16.30 hod.

 

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 15. júla 2015 (streda) o 16.30 hod.

 

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 24. februára 2017 (piatok) o 18.00 hod. v klube dôchodcov obecného úradu Zborov nad Bystricou.

 

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 17. augusta 2018 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.