TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ef922889 55b8 419b b56b 371a85e5de54V súčasnosti prichádzajú do schránok našich občanov Výzvy k pripojeniu na verejnú kanalizáciu od spoločnosti SEVAK a.s.. V prílohách si môžete pozrieť list od spoločnosti SEVAK a.s. a Metodickú príručku k pripájaniu na verejnú kanalizáciu. V prípade nejasností vám informácie poskytnú v Zákazníckom centre SEVAK a.s. - pobočka Čadca na tel. č. : +421 (0) 41 707 17 11 (p. Jana Mičáková). Po doručení výzvy môžete napojiť vašu nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a môžete začať odvádzať splaškové vody.

 

O tejto skutočnosti, že ste sa už pripojili na kanalizáciu, je vašou povinnosťou nahlásiť to na Obecný úrad p. Marianne Kocifajovej (041/230 4081 kl.16). V nasledujúcom období vás bude kontaktovať technik zo spoločnosti SEVAK a.s., ktorý vám skontroluje vaše pripojenie a zároveň vám dá podpísať zmluvu o pripojení. Za úkon technika sa spoločnosti SEVAK a.s. bude platiť pripojovací poplatok 38,28 € s DPH, ktorý Vám vyúčtuje spoločnosť SEVAK a.s..

pdfPríloha k pripojeniu

pdfMetodická príručka- SEVAK a.s.


region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo