TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb kanalizacia 4 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - rozhodnutie Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré rozhodlo o povolení zmeny vodnej stavby.

pdfRozhodnutie o povolení zmeny vodnej stavby

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo