TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb kanalizacia 4 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

pdfOznámenie o začatí kolaudačného konania - kanalizácia

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo