Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov starosta obce zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa bude konať dňa 29.05.2023 (pondelok) o 16:00 hod.  v kancelárií starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo