Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Erb obce

 

 

 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva obce Zborov nad Bystricou.

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Janka Matušíková informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Zborov nad Bystricou, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony   a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Tak znel sľub, ktorý zložil starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý. Následne zložili sľub aj poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí si prevzali aj osvedčenia o zvolení.

 

Po zložení sľubu poslancov obecného zastupiteľstva začali svoj mandát vykonávať: Dušan Brandis, Jozef Červeník, Pavol Droščák, Milada Kováčová, František Madaj, Róbert Podolák, Vlasta Podoláková, Stanislav Šurkala a Ing. Milan Válek.

V závere zasadnutia udelil požehnanie starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva i celej obci duchovný otec farnosti Mgr. Peter Škor. Najbližšie pracovné rokovanie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 09.12.2022.

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo