TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Starosta obce Zborov nad Bystricou menuje zapisovateľov okrskových volebných komisií.

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 29. októbra 2022, podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb starosta obce Zborov nad Bystricou menuje za zapisovateľov okrskových volebných komisií.

Pre volebný okrsok č. 1 – Dolný koniec Mgr. Marta Droščáková,  mob. č.0911 899 913, volebná miestnosť a sídlo okrskovej volebnej komisie: Sála obecného úradu č.223.

Pre volebný okrsok č. 2 – Horný koniec Lenka Smržová,  mob. č.0911 145 439, volebná miestnosť a sídlo okrskovej volebnej komisie: Sála obecného úradu č. 223.

pdfZapisovateľ_OVK_č._1_-_Dolný_koniec_Marta_Droščáková.pdf

pdfZapisovateľ_OVK_č._2_-_Horný_koniec_Lenka_Smržová.pdf

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo