TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Tvrdé hospodárske a prírodné pomery severného Slovenska často motivovali ľudí aby si hľadali živobytie mimo svoj rodný kraj. Obyvatelia obce Zborova nad Bystricou (ďalej Zborov) v minulosti často chodili na zárobky na Dolnú zem. Od osemdesiatych rokov 19. storočia sa najlepšie podmienky na dobrý zárobok vytvorili v USA.

Vystahovalci USASťahovanie za prácou do USA

V USA sa po skončení Občianskej vojny, v ktorej zvíťazil priemyselný Sever, prudko rozvíjal prie-mysel a Amerika potrebovala veľké množstvo nových pracovných síl. Preto sa majitelia baní v roku 1877 rozhodli, že aj na Slovensko pošlú agentov, aby verbovali robotníkov pre banský a oceliarsky priemysel v USA. Amerika poskytovala pracovné príležitosti aj pre nekvalifikovaných robotníkov a zárobok bol v porovnaní s Uhorskom niekoľkonásobne vyšší. V rokoch 1875 až 1914 emigrovalo do Spojených štátov viac ako 650 000 Slovákov, t.j. ¼ všetkých Slovákov.

Na rozhodnutí vysťahovať sa do USA mala vplyv aj stupňujúca sa maďarizácia Slovákov. Deti v školách sa učili po maďarsky, na úradoch sa komunikovalo v maďarskom jazyku, všetky dokumenty boli v maďarčine, na obchodoch a budovách boli maďarské nápisy. Všetko to presviedčalo obyvateľov Zborova, že nie sú Slováci, ale Maďari. To viedlo k oslabeniu vzťahu k domovu a uľahčilo rozhodovanie o ceste za more.


Aj v Zborove boli agenti verbovať na prácu do Ameriky, boli tu tiež agenti lodných spoločností, ktorí podávali informácie o cestovaní a dali sa u nich kúpiť aj lodné lístky. Veľká časť vysťahovalcov sa neplánovala usadiť v USA natrvalo. Plánovali niekoľko rokov tam pra-covať, našetriť doláre a s úsporami sa vrátiť domov; kúpiť pôdu, postaviť murovaný dom a žiť v lepšom sociálnom postavení. Ktorí sa rozhodli v Amerike natrvalo usadiť, predali svoje pole, dom a ostatný majetok, tým získali peniaze na cestu a na usadenie sa v novej vlasti. Na cestu si brali oblečenie, peniaze a stravu. Cesta za dobrým zárobkom nebola vždy úspešná. Ťažká a riziková práca najmä v baniach a oceliarňach si prinášala svoju daň najmä v častých ťažkých aj smrteľných úrazoch, čo pravidelne zdôrazňovala aj slovenská tlač. Rozšírené bolo tiež, že mnohí obyvatelia sa vrátili z USA podlomeným zdravím zapríčinenej ťažkou a nezdravou prácou a doma zomierali mladí.


Počet vysťahovalcov zo Zborova nad Bystricou

Vysťahovalectvu do USA sa venovala iba malá pozornosť. Je biele miesto v dejinách obce. Americké úrady umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku, prístavov Baltimore, Philadelphia a Bostonu, ktorými prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892 – 1938. To bola doba v ktorej vycestovala veľká väčšina emigrantov zo Zborova. Vyhľadávanie sťažovalo, že mená a názvy boli písané maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí prisťahovaleckí úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom nám to umožnilo podľa mena a miesta pôvodného pobytu vyhľadať 239 vysťahovalcov zo Zborova nad Bystricou do USA. V zozname sú všetci ktorí pristáli pri brehoch Ameriky; s pasom alebo bez neho. V tabuľke uvádzam všetky údaje ktoré sú v evidencii.

Viac o vysťahovalectve vrátane mien vysťahovalcov z obce Zborov nad Bystricou do USA v rokoch 1892 - 1938 sa dočítate v nasledujúcom dokumente: docxZborov vysťahovalectvo879.25 KB

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo