[ File # csp2774686, License # 2523272 ]Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)(c) Can Stock Photo Inc. / EraxionOpatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia si môžete prečítať tu:

pdfOpatrenia - rúška

pdfOpatrenia - prevádzky