Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Stavebník: František Kovaľ, Zborov nad Bystricou 476, 023 03 Zborov nad Bystricou

Stavba: Prístavba rodinného domu č. 476

pdfOznámenie o začatí konania142.87 KB

Vyvesené dňa: 21.06.2018

Zvesené dňa: 06.07.2018

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania  pdfŽiadateľ - Mesto Krásno nad Kysucou 333.83 KB