Stavebník: Milan Kocifaj, Zborov nad Bystricou 278, 023 03 Zborov nad Bystricou

Vyvesené dňa: 02.05.2019

Zvesené dňa: 17.05.2019

pdfOznámenie o začatí konania

 

Stavebník: Mário Gazdík, bytom Lodno 116, 023 34 Lodno v zastúpení Ing. Igorom Gašperom, bytom Krásno nad Kysucou 235, 023 02 Krásno nad Kysucou

Vyvesené dňa: 17.05.2019

Zvesené dňa: 03.06.2019

pdfOznámenie o začatí konania

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania

pdfZverejnenie konania