Stavebník: Mária Holáková, Kalinov 298, 023 02 Krásno nad Kysucou

Vyvesené dňa: 15.10.2019

Zvesené dňa: 30.10.2019

Stavebné povolenie

 

Stavebník: Mário Gazdík, bytom Lodno 116, 023 34 Lodno v zastúpení Ing. Igorom Gašperom, bytom Krásno nad Kysucou 235, 023 02 Krásno nad Kysucou

Vyvesené dňa: 15.10.2019

Zvesené dňa: 30.10.2019

Stavebné povolenie

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania

pdfZverejnenie konania - Mesto Krásno nad Kysucou 

pdfZverejnenia konania - Mesto Krásno nad Kysucou