Verejné vyhlášky

Stavebné povolenie

Stavebník: Matúš Lehocký, Zborov nad Bystricou 532, 023 03 Zborov nad Bystricou

Stavba: Novostavba rodinného domu

pdfStavebné povolenie - Lehocký

Vyvesené dňa: 06.07.2018

Zvesené dňa: 23.07.2018

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Stavebník: Ing. Marianna Kocifajová, PhD., Zborov nad Bystricou 693, 023 03 Zborov nad Bystricou

                   Jozef Kocifaj, Zborov nad Bystricou 654, 023 03 Zborov nad Bystricou

Stavba: Novostavba rodinného domu

pdfOznámenie o začatí konania146.30 KB

Vyvesené dňa: 28.06.2018

Zvesené dňa: 13.07.2018

 

 

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania  pdfŽiadateľ - Mesto Krásno nad Kysucou 333.83 KB