Úradné oznamy

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Miestna komunikácia - MK 20, 21, 25, 26 - EKN 2345v k.ú. Zborov nad Bystricou."

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania MK 20, 21, 25, 26 - EKN 2345

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Miestna komunikácia - MK 20, 21, 25, 26 - EKN 2345v k.ú. Zborov nad Bystricou."

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania MK 20, 21, 25, 26 - EKN 2345

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Miestna komunikácia - MK 20, 21, 25, 26 v k.ú. Zborov nad Bystricou."

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania MK 20, 21, 25, 26

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Miestna komunikácia - MK 20, 21, 25, 26 v k.ú. Zborov nad Bystricou."

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania MK 20, 21, 25, 26

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 mdZmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Krásno nad Kysucou - strategický dokument

Viac tu: pdfZmena územného plánu Krásno nad Kysucou

 

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 mdVerejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu ,, Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK "

Viac tu: ŽSK_prerokovanie_stratégia_dopravy_mobility.pdf

 

stapel av dokument 8197Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja Zmena a doplnok č.2"