TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

II. svetová vojna ( 1.september 1939 - 8. má j 1945 ). Vojnové udalosti sa začínajú obce priamo dotýkať až v roku 1944. 

V marci obsadili nemecké vojská Maďarsko. U nás zatiaľ rukujú ročníky 1936 - 37 a 38. Začiatkom mája je vyprázdnená Odessa. Po kapitulácií Talianska a následnej okupácií Severného Talianska a Ríma nastáva 6. júna anglicko - americké vylodenie v Normandii. V júni sa previedol súpis neodvedených ročníkov 1904 - 1924. 16. júna je bombardovaná Bratislava, 7. júla Dubnica nad Váhom, 7. augusta bolo núdzovo zhodených 15 bômb na polia pri Riečnici, 20. novembra 7 bômb v úseku Oščadnica - Píla a Krásno nad Kysucou, 20. decembra bombardovanie Prešova.


29. augusta nastal všeobecný útok partizánov. V spomenutý deň večer zaútočili na nemecké stredisko v Čadci. Pokoj obce narušili partizáni z hornej časti Bystrickej doliny. 13. októbra prichádza do obce nemecká posádka. Centrum povstania - Banská Bystrica je 27. októbra potlačené. Ubytovaným essesáckym posádkam občania pravidelne a zdarma museli dodávať krmivo pre kone. Keď obec nestačila s dodávkami, Nemci konali výpravy do okolitých dedín.

V polovici januára prišlo do obce 50 povolávacích lístkov. Nikto nenarukoval. Nemci začali vypaľovať šopy, a samoty. 27 januára nevyhnutne odišlo motorizované vojsko. Toto vojsko - hlavne pri odchode - kradlo a rabovalo. Po štvormesačnom terore ostala dedina bez vojska. Nastalo zdanlivé ukľudnenie. 4. apríla prišlo do obce ustupujúce nemecké frontové vojsko od Námestova. Cez obec sa hrnie množstvo vojska, mínometov a 18 kanónov. 10 apríla padli do obce prvé tri nemecké delové rany. Medzi obyvateľmi obce vypukla panika, neskôr sprevádzaná rabovaním. 21. apríla sa paľba vyostrila. V noci sú obecní chlapi nútený kopať zákopy. 23 apríla prichádza správa o oslobodení Lutíš. Nemeckí dôstojníci prejavujú nervozitu. V noci začínajú Nemci ustupovať. 30 apríla ráno ľudia vybehujú z pivníc a úkrytov na ulicu, vítajú prvé sovietske hliadky.


Použitá Literatúra:
1. Obecná kronika

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo