TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

V roku 1749 bola v obci založená kniha " PROTOKOLOV " Je v koženej väzbe s ručného papiera, písaná po slovensky. Obsahuje rôzne záznamy pozostalostí , zmluvy pokonania, spory. Podľa nej je naša obec nazývaná osadou " ZBOROVSKOU ".

Podľa obecnej kroniky prvý protokol bol zapísaný 20. apríla 1779 až za richtárstva Michala Podoláka. Podľa knihy protokolov prvým richtárom bol Ján Murgaš ( r. 1775 ), nevedel písať, posledným Ján Mitka. Do roku 1940 ich spolu bolo 29. V roku 1843 nachádzame v tejto knihe popis vena, ktoré mladuchy prinášali do domu ženícha. Veno pozostávalo z kravy, jalovice, volca alebo oviec, z obilia a z niekoľkých vriec zemiakov. Do knihy protokolov sa zapisovalo do roku 1864. Knihu uschováva MsÚ Krásno nad Kysucou.

Použitá Literatúra:
1. Obecná kronika

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo