socha kostol zborov

Dominantou našej obce je Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kde sa nachádza monumentálne dielo významného akademického sochára - Alexandra Trizuljaka, ktoré vytvoril v roku 1974. Po vstupe do kostola spočinie váš pohľad na hlavnom oltári, ktorému dominuje štyri metre vysoký kríž s plastikou Ukrižovania Ježiša Krista.Pri príležitosti storočnice tohto velikána Vás pozývame pozrieť si špeciálne video o tomto veľkolepom diele, ktoré je pýchou našej obce.