Aktuálne dianie

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

ruky ucta k starsimTouto cestou Vás chceme srdečne pozvať na priateľské posedenie

pri príležitosti „ÚCTY   K  STARŠÍM“,

ktoré sa bude konať dňa 22.10.2017 /nedeľa/ o 15.00 hod.

v sále Obecného úradu.

Pozvanka ZpS 1 stranaObec Zborov nad Bystricou Vás srdečne pozýva

na slávnostné otvorenie novovybudovaného

Zariadenia pre seniorov Harmónia.

57Dlhodobá príprava na veľkú kultúrnu udalosť v našej obci sa zavŕšila 15.-17.9. V týchto dňoch sa konali Zborovské slávnosti 2017. Ponúkli sme návštevníkom pestrý kultúrny program, v ktorom boli rôzne žánre a vystúpilo v ňom 125 účinkujúcich. Tieto slávnosti sa konali pod záštitou starostu obce p. Juraja Hlavatého v spolupráci s KKS v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Nepotece voda urad uzavrenVážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 20.9.2017 (t.j. streda) od 13.00 hod. do 17.00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu z dôvodu realizácie projektu Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou.

P9124048Od 12.09.2017 nájdete v našej obci

novootvorené Kaderníctvo Dominika,

ktoré sa nachádza hneď vedľa obecného úradu

(budova Zdravotného strediska).