starosta
„ Ľudskosť sa javí v tom, že tým,ktorých nemilujeme,
prajeme aspoň šťastie.“ (Jozeph Addisan)

Vážení návštevníci,
dovoľte mi privítať vás na internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou. Vedenie obce sa rozhodlo aj touto formou sprostredkovať pre vás informácie z každodenného života našej dediny. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom. Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

,,Október - mesiac úcty k starším"

,,Natrháme si kvety pod lesom na stráni,
Vám starí rodičia, kytku dáme do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa kalí,
prijmite od nás tie najkrajšie pozdravy.                    
Len k Vám zo srdca vľúdny pozdrav letí,
veľa zdravia, šťastia prajeme Vám všetci.
Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.“


Ďalšie informácie...
 

Z malých cieľov, veľký výsledok

Za posledné štyri roky budova Obecného úradu prešla mnohými rekonštrukciami, ktoré pridali na jej dôstojnosti. Budova od 60-tich rokoch nezaznamenala veľké investície. Súčasné vedenie nabehlo na trend modernizácie. Objekt prešiel viditeľnými vonkajšími, ale najmä nevyhnutnými vnútornými rekonštrukčnými prácami.
Ďalšie informácie...
 

Oznam pre odberateľov pitnej vody z obecného vodovodu

Vážení odberatelia, obec Zborov nad Bystricou ako prevádzkovateľ a správca verejného vodovodu Vám oznamuje, že v termíne od 20. októbra 2014 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. V prípade, že Vás zamestnanec úradu doma v čase odpisu nezastihne je potrebné stav vodomeru nahlásiť osobne na Obecnom úrade, alebo telefonicky na čísle: 0908 563 271.
Pri nahlasovaní stavu meradla je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, číslo meradla, adresu odberného miesta, stav meradla v m3, dátum odpočtu, telefonický kontakt
 

Rozhodnutia miestnej volebnej komisie

Dňa 24. septembra 2014 miestna volebná komisia v Zborove nad Bystricou preskúmala podľa § 17 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov kandidátne listinu politických strán, politických hnutí, koalícii politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov, ktoré predložili do 21. septembra 2014 a podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona kandidátov uvedených  na kandidátnej listine dňa 24. septembra 2014 zaregistrovala.
Ďalšie informácie...
 

Poďakovanie starostu obce

Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril poďakovanie p. Božke Starečkovej
a p. Mgr. Anne Jarabicovej
za vynikajúci moderátorsky výkon na Zborovských
hodových slávnostiach, kultúrnej komisii a zamestnancom obecného úradu
za zvládnutie príprav a priebehu celého podujatia, cukrárkam (Anne Smržovej,
Božke Starečkovej, Linde Minarčíkovej, Irke Zárodňanskej, Miške
Martykánovej, Janke Čimborovej, Zuzke Kubínovej, Kristíne Behanovej)

za výborné jablkové koláče, ktorých ochutnávka nám spestrila sobotňajšie hodové
popoludnie, Irenke Litvovej za nádhernú kvetinovú výzdobu, našim občanom
za svedomitú starostlivosť o našich partnerov z Chorvátska a všetkým
účinkujúcim
za bohatý kultúrny program.
Ďalšie informácie...
 

Ocenenia obce si prevzalo päť osobností

Nedeľa sa v rámci tradičných hodových slávnosti niesla v slávnostnom duchu.
Niektorým jednotlivcom dnes už osobnostiam našej obce sa dostalo veľkej pocty.
Slávnostne si prevzali z rúk starostu PaedDr. Juraja Hlavatého ocenenia za svoju dlhodobú, aktívnu činnosť a to nasledovne:

-    za celoživotný prínos a výsledky v kultúrnom a folklórnom rozvoji obce Zborov nad Bystricou  bola udelená cena „in memoriam“ Anne Margušovej. Cenu prevzala dcéra p. Margušovej.
-    za zveľaďovanie a rozvoj obce Zborov nad Bystricou František Jedinák,
-    za rozvoj a podporu futbalu  v obci Zborov nad Bystricou Stanislav  Šurkala,
-    za šírenie dobrého mena a prezentácie obce Zborov nad Bystricou ThLic. Zdeno  Pupík, PhD.
-    za sociálnu činnosť, prácu so seniormi a zdravotne postihnutými v obci Zborov nad Bystricou Anna Válková.      
 
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 17

KONTAKTY

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou, č.223  PSČ: 023 03    
E-mail: otazky@zborovnadbystricou.sk
WWW: zborovnadbystricou.sk
Tel/FAX: 041 230 40 81, 041/4391 439

In-počasie Meteoinfo

                     Projekt s názvom:
   „ Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku “
               Kód ITMS: 22420220022 

      

loga_program_ERDF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu
k lepšiemu životnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou."

Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou 
/„Kohézneho fondu“/ z fondov EÚ.
„Investícia do Vašej budúcnosti“
    
logo   Bez_nzvu_1

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!