starosta
„ Ľudskosť sa javí v tom, že tým,ktorých nemilujeme,
prajeme aspoň šťastie.“ (Jozeph Addisan)

Vážení návštevníci,
dovoľte mi privítať vás na internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou. Vedenie obce sa rozhodlo aj touto formou sprostredkovať pre vás informácie z každodenného života našej dediny. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom. Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

Poďakovanie starostu obce

Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril poďakovanie p. Božke Starečkovej
a p. Mgr. Anne Jarabicovej
za vynikajúci moderátorsky výkon na Zborovských
hodových slávnostiach, kultúrnej komisii a zamestnancom obecného úradu
za zvládnutie príprav a priebehu celého podujatia, cukrárkam (Anne Smržovej,
Božke Starečkovej, Linde Minarčíkovej, Irke Zárodňanskej, Miške
Martykánovej, Janke Čimborovej, Zuzke Kubínovej, Kristíne Behanovej)

za výborné jablkové koláče, ktorých ochutnávka nám spestrila sobotňajšie hodové
popoludnie, Irenke Litvovej za nádhernú kvetinovú výzdobu, našim občanom
za svedomitú starostlivosť o našich partnerov z Chorvátska a všetkým
účinkujúcim
za bohatý kultúrny program.

Aj keď nám počasie až tak veľmi neprialo, na dobrej nálade to nič nezmenilo
a prežili sme spolu príjemný víkend, z ktorého si dúfam každý z nás odniesol
aspoň malú kultúrnu spomienku. Pevne verím, že o rok sa stretneme na tomto
kultúrnom podujatí opäť.

                               
                                                            PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                 starosta obce

 

Ocenenia obce si prevzalo päť osobností

Nedeľa sa v rámci tradičných hodových slávnosti niesla v slávnostnom duchu.
Niektorým jednotlivcom dnes už osobnostiam našej obce sa dostalo veľkej pocty.
Slávnostne si prevzali z rúk starostu PaedDr. Juraja Hlavatého ocenenia za svoju dlhodobú, aktívnu činnosť a to nasledovne:

-    za celoživotný prínos a výsledky v kultúrnom a folklórnom rozvoji obce Zborov nad Bystricou  bola udelená cena „in memoriam“ Anne Margušovej. Cenu prevzala dcéra p. Margušovej.
-    za zveľaďovanie a rozvoj obce Zborov nad Bystricou František Jedinák,
-    za rozvoj a podporu futbalu  v obci Zborov nad Bystricou Stanislav  Šurkala,
-    za šírenie dobrého mena a prezentácie obce Zborov nad Bystricou ThLic. Zdeno  Pupík, PhD.
-    za sociálnu činnosť, prácu so seniormi a zdravotne postihnutými v obci Zborov nad Bystricou Anna Válková.      
 
Ďalšie informácie...
 

Zborovské hodové slávnosti sa vydarili

Tradičné remeslá, predajné stánky, a gastronomické pochúťky, bohatý kultúrny program, heligonkári, vynikajúce folklórne súbory, obľúbené hudobné skupiny a mnohé ďalšie sprievodné aktivity naplnili hodový víkend, 13.-14. september 2014 v našej obci.
Ďalšie informácie...
 

Zborovské hodové slávnosti 2014

Blížia sa tradičné Zborovské hodové slávnosti

Kedy: 13. - 14. septembra 2014
 

Je to akcia, ktorá sa nachádza v kalendáriu pravidelných podujatí obce.
Zborovské hodové slávnosti sa tešia obľube a záujmu zo strany ľudí – od najmenších, až po tých skôr narodených...
Ďalšie informácie...
 

Stanovenie maximálnej zatváracej hodiny v pohostinstvách a reštauráciách v Zborove nad Bystricou

Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou dňa 6. júna 2014 prijalo uznesenie č. 22/2014  v rámci ktorého stanovilo maximálne zatváracie hodiny v pohostinstvách a v reštauráciách v Zborove nad Bystricou od 1.7.2014 a to nasledovne:
•    pondelok až štvrtok do 22.00 hod.,
•    piatok a sobota do 23.00 hod.,
•    v nedeľu do 22.00 hod.
Ďalšie informácie...
 

Pozvánka na mimoriadne zastupiteľstvo 27.8.2014

P o z v á n k a
Starosta obce Zborov nad Bystricou podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov
        zvoláva 27.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou
ktoré sa bude konať dňa 27. augusta 2014 (streda) o 16,30 hod.
v kancelárií starostu obce Zborov nad Bystricou
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 16

KONTAKTY

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou, č.223  PSČ: 023 03    
E-mail: otazky@zborovnadbystricou.sk
WWW: zborovnadbystricou.sk
Tel/FAX: 041 230 40 81, 041/4391 439

In-počasie Meteoinfo

                     Projekt s názvom:
   „ Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku “
               Kód ITMS: 22420220022 

      

loga_program_ERDF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu
k lepšiemu životnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou."

Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou 
/„Kohézneho fondu“/ z fondov EÚ.
„Investícia do Vašej budúcnosti“
    
logo   Bez_nzvu_1

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!