starosta
„ Ľudskosť sa javí v tom, že tým,ktorých nemilujeme,
prajeme aspoň šťastie.“ (Jozeph Addisan)

Vážení návštevníci,
dovoľte mi privítať vás na internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou. Vedenie obce sa rozhodlo aj touto formou sprostredkovať pre vás informácie z každodenného života našej dediny. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom. Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

Referendum o ochrane rodiny 7.2.2015

Vážení občania,
rodina a túžba po harmonickom manželstve je stále najvyššie medzi hodnotami. Keď sa povie rodina, máme bežne na mysli rodinu postavenú na manželstve muža a ženy, tak ako je to aj momentálne definované v našom zákone o rodine, kde deti majú možnosť vidieť vzory milujúcej mamy a láskavého otca, kde muž a žena sú si vo všetkom rovní a hoci sú odlišní, dopĺňajú sa a spoločne môžu vytvárať harmonický vzťah nasmerovaný spoločnou cestou. V poslednej dobe nevedome plynú ohrozenia manželstva muža a ženy, jeho výnimočnosti a hodnoty pre spoločnosť, ohrozenia stability rodiny, práv rodičov na slobodnú výchovu detí či práva detí na stabilnú rodinu s mamou a otcom.
Ďalšie informácie...
 

380 výročie prvej písomnej zmienky - rok 2015 bude rokom osláv

Viaceré výroky slávnych ľudí nám dodnes pripomínajú, aké je dôležité poznať minulosť svojho národa, regiónu, kde sme sa narodili alebo kde žijeme.
V tomto roku 2015 si obec Zborov nad Bystricou pripomenie 380. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa bude celý rok 2015 niesť v duchu osláv. Idea osláv bude zahŕňať množstvo malých a väčších podujatí pre obyvateľov, ale i návštevníkov obce, ktoré budú atraktívnym spôsobom prezentovať túto významnú udalosť. Samozrejme, aj hlavné kultúrne podujatie Zborovské hodové slávnosti budú naladené na nôtu osláv a budú sa konať pod záštitou starostu obce.
Ďalšie informácie...
 

Zápis detí do MŠ v školskom roku 2015/2016

                                       OZNAM

                                     Zápis detí do MŠ


                         v školskom roku 2015/2016  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že
    zápis do MŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne

Ďalšie informácie...
 

Zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016

                                            OZNAM

                                Zápis do 1. ročníka ZŠ


                           v školskom roku 2015/2016  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že
      zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční

Ďalšie informácie...
 

Pozvánka na 3.mimoriadne zastupiteľstvo OZ


                                             P O Z V Á N K A
        Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
                                 v znení následných zmien a predpisov
          zvolávam 3.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
              Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018,
           ktoré sa bude konať dňa 16. januára 2015 (piatok) o 14.00 hod.                                     
                     v kancelárií starostu obce Zborov nad Bystricou.

Ďalšie informácie...
 

Reprezentačný ples obce Zborov nad Bystricou sa teší obrovskému záujmu

Reprezentačný ples obce Zborov nad Bystricou považujú mnohí za jednu z najvýznamnejších udalostí roka. Ani začiatok roka 2015 nebude výnimkou, a tak sa hostia tohtoročného Reprezentačného plesu obce Zborov nad Bystricou môžu tešiť na príjemnú atmosféru.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 21

KONTAKTY

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou, č.223  PSČ: 023 03    
E-mail: otazky@zborovnadbystricou.sk
WWW: zborovnadbystricou.sk
Tel/FAX: 041 230 40 81, 041/4391 439

In-počasie Meteoinfo

                     Projekt s názvom:
   „ Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku “
               Kód ITMS: 22420220022 

      

loga_program_ERDF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu
k lepšiemu životnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou."

Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou 
/„Kohézneho fondu“/ z fondov EÚ.
„Investícia do Vašej budúcnosti“
    
logo   Bez_nzvu_1

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!