starosta
„ Ľudskosť sa javí v tom, že tým,ktorých nemilujeme,
prajeme aspoň šťastie.“ (Jozeph Addisan)

Vážení návštevníci,
dovoľte mi privítať vás na internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou. Vedenie obce sa rozhodlo aj touto formou sprostredkovať pre vás informácie z každodenného života našej dediny. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom. Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

Základná škola - „Tvorivé dielne“ a „Šikovné ruky“

V mesiaci október 2014 naše deti zo Základnej školy
v Zborove nad Bystricou tvorili. Na krúžku s názvom
„Tvorivé dielne“ a „Šikovné ruky“ vyrábali pod vedením
vedúcej záujmového útvaru Mgr. Zdenky Backovej krásne
korálkové náušnice, letné korálkové náramky, šperkovnice,
kvetinové gule, kreatívne obálky i výrobky z odlievanej sadry.

Deti boli na krúžku veľmi usilovné a šikovné.
Ďalšie informácie...
 

Obec sa aktívne uchádza o získanie mimorozpočtových zdrojov pre rok 2015

Financie sú najdôležitejším pilierom pre chod samosprávy. Z rozpočtu obce, ktorý pokrýva fungovanie celej dediny /od verejného osvetlenia až po vývoz odpadu/, chod školy a všetkých organizácií patriacich pod obec sa navyše peniaze nájdu len veľmi málo.  Preto je dôležité veľmi pozorne sledovať vyhlasovanie jednotlivých výziev a podľa toho spracovávať jednotlivé projekty na zlepšovanie kvality života a fungovania obce. V rámci mesiaca október boli obcou Zborov nad Bystricou spracované a zaslané na schválenie 3 projekty.
Ďalšie informácie...
 

Trvalá zmena polohy autobusovej zastávky

Od 1. novembra, t.j. sobota dochádza k zrušeniu autobusovej zastávky u Komanov smere do Čadce (pri reštaurácií Tomi) a presúva sa pod Lipy.
Od soboty 1. novembra budú autobusy premávať už od novovybudovanej zastávky pod Lipami.

Ďalšie informácie...
 

,,Október - mesiac úcty k starším"

,,Natrháme si kvety pod lesom na stráni,
Vám starí rodičia, kytku dáme do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa kalí,
prijmite od nás tie najkrajšie pozdravy.                    
Len k Vám zo srdca vľúdny pozdrav letí,
veľa zdravia, šťastia prajeme Vám všetci.
Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.“


Ďalšie informácie...
 

Z malých cieľov, veľký výsledok

Za posledné štyri roky budova Obecného úradu prešla mnohými rekonštrukciami, ktoré pridali na jej dôstojnosti. Budova od 60-tich rokoch nezaznamenala veľké investície. Súčasné vedenie nabehlo na trend modernizácie. Objekt prešiel viditeľnými vonkajšími, ale najmä nevyhnutnými vnútornými rekonštrukčnými prácami.
Ďalšie informácie...
 

Oznam pre odberateľov pitnej vody z obecného vodovodu

Vážení odberatelia, obec Zborov nad Bystricou ako prevádzkovateľ a správca verejného vodovodu Vám oznamuje, že v termíne od 20. októbra 2014 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. V prípade, že Vás zamestnanec úradu doma v čase odpisu nezastihne je potrebné stav vodomeru nahlásiť osobne na Obecnom úrade, alebo telefonicky na čísle: 0908 563 271.
Pri nahlasovaní stavu meradla je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, číslo meradla, adresu odberného miesta, stav meradla v m3, dátum odpočtu, telefonický kontakt
 


Stránka 1 z 18

KONTAKTY

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou, č.223  PSČ: 023 03    
E-mail: otazky@zborovnadbystricou.sk
WWW: zborovnadbystricou.sk
Tel/FAX: 041 230 40 81, 041/4391 439

In-počasie Meteoinfo

                     Projekt s názvom:
   „ Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku “
               Kód ITMS: 22420220022 

      

loga_program_ERDF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu
k lepšiemu životnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou."

Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou 
/„Kohézneho fondu“/ z fondov EÚ.
„Investícia do Vašej budúcnosti“
    
logo   Bez_nzvu_1

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!