starosta
„ Ľudskosť sa javí v tom, že tým,ktorých nemilujeme,
prajeme aspoň šťastie.“ (Jozeph Addisan)

Vážení návštevníci,
dovoľte mi privítať vás na internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou. Vedenie obce sa rozhodlo aj touto formou sprostredkovať pre vás informácie z každodenného života našej dediny. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom. Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

Upozornenie

Touto cestou upozorňujeme všetkých občanov používajúcich zábavnú pyrotechniku, že na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka. Používanie pyrotechniky mimo stanovenú dobu sa považuje za priestupok a vinníkovi bude uložená pokuta až do výšky 250 €.
Zároveň žiadame občanov, aby týchto vinníkov nahlásili obecnej polícií na č. telefónu 0917529034, resp.  na obecný úrad č. telefónu 0911484401.
Zabráňme spoločne vinníkom nerešpektovať nariadenie.

 

Návšteva občanov v domovoch dôchodcov v Čadci

V stredu 17. decembra 2014 starosta obce spolu s prednostnom
OÚ a predsedníčkou Klubu dôchodcov navštívili našich občanov žijúcich
v domovoch dôchodcov v Čadci. Krásne vianočné koledy im zaspievala
FS Zborovanka, čím im aspoň trošku spríjemnila deň a navodila tak vianočnú
atmosféru. Starosta obce im poprial požehnané vianočné sviatky a do nového
roka im zaželal všetko dobré, hlave veľa zdravíčka. Odovzdal im aj malý darček
pod stromček v podobe ručne vyrábaného vankúša. 


Ďalšie informácie...
 

Predvianočný vývoz odpadov v nasej obci

Predvianočný vyvoz odpadov v nasej obci:
Pondelok - utorok zvoz TKO
Streda - zvoz plastov
Štvrtok - zvoz skla
Piatok - zvoz olejov
Ďalšie informácie...
   

Video z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ

                  
           V piatok 28. novembra 2014
sa uskutočnilo v sále Obecného úradu
                  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
                na ktorom novozvolený starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý
                       a poslanci novozvoleného Obecného zastupiteľstva 
      Ľubomír Kubla, Ing. Milada Abdul Karimová, Mgr. Marta Stasinková,
                 Stanislav Šurkala, Milada Kováčová, František Madaj,
                       Ľuboš Ďurana, Milan Targoš a Anna Válková

                                           
zložili slávnostný sľub. 


Video zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť na
http://youtu.be/f1TLGfDLm54
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 20

KONTAKTY

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou, č.223  PSČ: 023 03    
E-mail: otazky@zborovnadbystricou.sk
WWW: zborovnadbystricou.sk
Tel/FAX: 041 230 40 81, 041/4391 439

In-počasie Meteoinfo

                     Projekt s názvom:
   „ Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku “
               Kód ITMS: 22420220022 

      

loga_program_ERDF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu
k lepšiemu životnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou."

Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou 
/„Kohézneho fondu“/ z fondov EÚ.
„Investícia do Vašej budúcnosti“
    
logo   Bez_nzvu_1

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!