starosta
„ Ľudskosť sa javí v tom, že tým,ktorých nemilujeme,
prajeme aspoň šťastie.“ (Jozeph Addisan)

Vážení návštevníci,
dovoľte mi privítať vás na internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou. Vedenie obce sa rozhodlo aj touto formou sprostredkovať pre vás informácie z každodenného života našej dediny. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom. Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

Fašiangy, Turíce ...

FAŠIANGY sú symbolom veselosti a zábavy pred 40 dňovým pôstom.

Fašiangy Turíce, Veľká noc príde...
Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.

Dňa 17.02.2015
sme mali možnosť počuť túto fašiangovú pieseň vďaka FS Zborovanka,
ktorej sa touto cestou chcem poďakovať,
že v našej obci a jej okolí zachovávajú tradície našich otcov,
ktoré je potrebné si pripomínať a odovzdávať mladšej generácii.

                                                                 
                                                                  Starosta obce
                                                                  PaedDr. Juraj Hlavatý
Ďalšie informácie...
   

Výzva - ponuka na predaj motorového vozidla
Výzva - ponuka


Obec Zborov nad Bystricou ponúka na predaj svoj prebytočný hnuteľný majetok
formou priameho predaja a to:
osobné motorové vozidlo
ŠKODA FELÍCIA ČERVENÁ METALÍZA TMAVÁ
Ďalšie informácie...
 

Stretnutie s Mons. Balážim pri príležitosti jeho životného jubilea - 95 rokov

mons._Bali
V živote človeka sú chvíle veselé, smutné, úsmevné ale i výnimočné.
Deň 5. február 2015 je určite pre všetkých Zborovanov výnimočný.
Výnimočný v tom, že môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že nášmu kňazovi,
Mons. Balážimu,doprial zdravie, silu a Božie požehnanie dožiť sa krásneho
životného jubilea 95 rokov.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 23

KONTAKTY

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou, č.223  PSČ: 023 03    
E-mail: otazky@zborovnadbystricou.sk
WWW: zborovnadbystricou.sk
Tel/FAX: 041 230 40 81, 041/4391 439

In-počasie Meteoinfo

                     Projekt s názvom:
   „ Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku “
               Kód ITMS: 22420220022 

      

loga_program_ERDF

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu
k lepšiemu životnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou."

Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou 
/„Kohézneho fondu“/ z fondov EÚ.
„Investícia do Vašej budúcnosti“
    
logo   Bez_nzvu_1

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!