Zberný dvor

Letak tapetaManuál ako doma správne separovať si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

 

P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K   Z B E R N É H O    D V O R A
zriadeného obcou Zborov nad Bystricou