Výstavba kanalizácie

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že dňa 04.03.2019 začnú prebiehať práce na výstavbe kanalizácie v časti u Gorilov, Radovka a za obecným úradom.

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že od utorka 30.07.2019 začínajú v našej obci práce na výstavbe kanalizácie v časti u Kocifajov na hlavnej ceste v smere od Krásna nad Kysucou.

02 kuhn slovakia big image 438x292Vážení občania,

v súvislosti s výstavbou kanalizácie, ktorá momentálne prebieha v našej obci, Vás prosíme o trpezlivosť a toleranciu, nakoľko stavebná činnosť bude prebiehať aj počas dní pracovného pokoja /nedeľa/.

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že v mesiaci december 2018 budú prebiehať práce na výstavbe kanalizácie v našej obci v častiach:

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že dňom 16.10. 2018 sa začne s výstavbou kanalizácie v časti u Mydlov a Pitkov. Výstavba tejto časti bude prebiehať približne do polovice decembra 2018.

i 4619246Oznamujeme Vám, že stavba ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 30.03.2009 pod č. 2009/00028/2008/01205/BB1 bola začatá dňa 22.02.2018.

1010496 info icon 4V súčasnom období sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať podľa možnosti aj požiadavky, ktoré boli predložené zo strany obce. Začatie realizácie prác sa podľa schváleného harmonogramu predpokladá v letných mesiacoch 2018.

225890 top foto1 xdnubStanovenie stočného podľa zdrojov vody si môžete pozrieť tu:

zmluva o predaji podnikuVážení občania,
aj touto cestou Vám predkladám informáciu o začatí realizácie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v našej obci, ktorá sa bude budovať v celej Bystrickej doline, meste Krásno nad Kysucou a obci Oščadnica.

informacie o tovareInformácie pre občanov obce v súvislostí so začatím stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Kanalizacia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Začatie stavby s názvom: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA V OBCI ZBOROV NAD BYSTRICOU