kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že dňa 04.03.2019 začnú prebiehať práce na výstavbe kanalizácie v časti u Gorilov, Radovka a za obecným úradom.

So stavebnými prácami súvisia aj určité obmedzenia, ktoré je potrebné strpieť a akceptovať.

Za pochopenie Vám ďakujeme.