kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že dňom 16.10. 2018 sa začne s výstavbou kanalizácie v časti u Mydlov a Pitkov. Výstavba tejto časti bude prebiehať približne do polovice decembra 2018.

So stavebnými prácami súvisia aj určité obmedzenia, ktoré je potrebné strpieť a akceptovať.