i 4619246Oznamujeme Vám, že stavba ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 30.03.2009 pod č. 2009/00028/2008/01205/BB1 bola začatá dňa 22.02.2018.

Zároveň Vám oznamujeme, že k 24.10.2018 v nevyhnutnom rozsahu zhotoviteľ stavby vstúpi na pozemky v súkromnom vlastníctve za účelom uskutočňovania stavebných prác na uloženie kanalizačných potrubí. 

 

Viac, vrátane zoznamu dotknutých pozemkov, si môžete pozrieť po kliknutí na link:

 pdfOznámenie o začatí stavby a vstupu na pozemok