informacie o tovareInformácie pre občanov obce v súvislostí so začatím stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci link:

pdfInformácie pre občanov114.42 KB