Výstavba kanalizácie

thumb kanalizacia 4Oznamujeme občanom, že od 18.03.2020 budú chodiť pracovníci firiem, ktorí zabezpečujú práce na výstavbe kanalizácie po rodinných domoch, kde Vám budú dávať podpisovať prípojkové listy, kde je potrebné poskytnúť údaje o Vašej prípojke k rodinnému domu.

thumb kanalizacia 3Oznamujeme občanom, že od štvrtka 07.11.2019 začnú výkopové práce na výstavbe kanalizácie v uličkách u Jánoškov, Fojtov až po Radovku.

Preto žiadame občanov, ktorí bývajú v týchto uliciach, aby svoje motorové vozidlá parkovali pre bezpečnosť na parkovisku pri kostole.

thumb 4282601 1200xOznamujeme občanom, že dnes 07.10.2019 bude ulica vo dvore u Podolákov neprejazdená z dôvodu výstavby kanalizácie. Zároveň oznamujeme, že ulica u Mydlov smerom z Kameňolomu je uzatvorená počas dňa do doby výstavby kanalizácie.

thumb zs komiatice lapac tukov kanalizacia 0009Vážení občania,

obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste boli pri výstavbe kanalizácie nápomocní a oboznámili, prípadne usmernili robotníkov pri výkopových prácach, kde sa nachádza Vaše potrubie, prípojky plynu, vody, elektriny alebo telekomunikačné pripojenie, aby sme tak predišli poškodeniam potrubia, prípojok, príp. iným škodám na majetku.

thumb Kanalizacia obrazokVážení občania,

oznamujeme Vám, že od utorka 17.09.2019 budú pokračovať práce na výstavbe kanalizácie na hlavnej ceste. Výstavbu bude realizovať viacero firiem, ktoré začnú frézovaním cesty skoro v celom úseku hlavnej cesty v našej obci.

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že dňa 04.03.2019 začnú prebiehať práce na výstavbe kanalizácie v časti u Gorilov, Radovka a za obecným úradom.

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že od utorka 30.07.2019 začínajú v našej obci práce na výstavbe kanalizácie v časti u Kocifajov na hlavnej ceste v smere od Krásna nad Kysucou.

02 kuhn slovakia big image 438x292Vážení občania,

v súvislosti s výstavbou kanalizácie, ktorá momentálne prebieha v našej obci, Vás prosíme o trpezlivosť a toleranciu, nakoľko stavebná činnosť bude prebiehať aj počas dní pracovného pokoja /nedeľa/.

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že v mesiaci december 2018 budú prebiehať práce na výstavbe kanalizácie v našej obci v častiach:

kanalizacia 4Oznamujeme Vám, že dňom 16.10. 2018 sa začne s výstavbou kanalizácie v časti u Mydlov a Pitkov. Výstavba tejto časti bude prebiehať približne do polovice decembra 2018.

i 4619246Oznamujeme Vám, že stavba ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 30.03.2009 pod č. 2009/00028/2008/01205/BB1 bola začatá dňa 22.02.2018.

1010496 info icon 4V súčasnom období sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať podľa možnosti aj požiadavky, ktoré boli predložené zo strany obce. Začatie realizácie prác sa podľa schváleného harmonogramu predpokladá v letných mesiacoch 2018.