Výstavba kanalizácie

thumb kanalizacia 4 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - rozhodnutie Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré rozhodlo o povolení zmeny vodnej stavby.

pdfRozhodnutie o povolení zmeny vodnej stavby

 

 

ef922889 55b8 419b b56b 371a85e5de54Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o objednávku kanalizačnej šachty, ktorá je potrebná pre pripojenie na verejnú kanalizáciu, že majú poslednú možnosť nahlásiť objednávku na obecnom úrade Zborov nad Bystricou

ef922889 55b8 419b b56b 371a85e5de54Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou dňa 18.09.2020 vystúpil zástupca spoločnosti SEVAK, a.s., pán Ing. Hamacek, ktorý podal k výstavbe kanalizácie v našej obci nasledovné informácie.

ef922889 55b8 419b b56b 371a85e5de54V súčasnosti prichádzajú do schránok našich občanov Výzvy k pripojeniu na verejnú kanalizáciu od spoločnosti SEVAK a.s.. V prílohách si môžete pozrieť list od spoločnosti SEVAK a.s. a Metodickú príručku k pripájaniu na verejnú kanalizáciu. V prípade nejasností vám informácie poskytnú v Zákazníckom centre SEVAK a.s. - pobočka Čadca na tel. č. : +421 (0) 41 707 17 11 (p. Jana Mičáková). Po doručení výzvy môžete napojiť vašu nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a môžete začať odvádzať splaškové vody.

 

10714 4113 vyr 4112rvd pVážení občania,
svoje rodinné domy môžete pripájať na verejnú kanalizáciu až po doručení výzvy na pripojenie zo strany Severoslovenských vodární a. s. v lehote do 90 dní od doručenia výzvy.

Viac tu: pdfPripojenie ku kanalizácii - leták

 

kanalizacia 122323Vážení občania,

touto cestou vás chceme požiadať o nahlásenie nezrealizovanej prípojky kanalizácie, a to v tých uličkách, v ktorých sa už realizovali prípojky k jednotlivým domom so súpisnými číslami a k vášmu domu nebola ešte kanalizačná prípojka vybudovaná.

4 d3e28dd75df44bdbd94e5fd0e5a3e6ccfc4361a9Vážení občania,

touto cestou vám oznamujeme, že v prípade poškodenia vášho majetku v dôsledku výstavby kanalizácie postupujte nasledovne:

thumb kanalizacia 4Oznamujeme občanom, že od 18.03.2020 budú chodiť pracovníci firiem, ktorí zabezpečujú práce na výstavbe kanalizácie po rodinných domoch, kde Vám budú dávať podpisovať prípojkové listy, kde je potrebné poskytnúť údaje o Vašej prípojke k rodinnému domu.

thumb kanalizacia 4Oznamujeme občanom, že od 04.05.2020 budú prebiehať výkopové práce na výstavbe kanalizácie v smere od Backov smerom nadol po hlavnej ceste. V tejto lokalite budú kopať prípojky kanalizácie k rodinným domom.

thumb kanalizacia 4 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

pdfOznámenie o začatí kolaudačného konania - kanalizácia

 

 

thumb 4282601 1200xOznamujeme občanom, že dnes 07.10.2019 bude ulica vo dvore u Podolákov neprejazdená z dôvodu výstavby kanalizácie. Zároveň oznamujeme, že ulica u Mydlov smerom z Kameňolomu je uzatvorená počas dňa do doby výstavby kanalizácie.

thumb zs komiatice lapac tukov kanalizacia 0009Vážení občania,

obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste boli pri výstavbe kanalizácie nápomocní a oboznámili, prípadne usmernili robotníkov pri výkopových prácach, kde sa nachádza Vaše potrubie, prípojky plynu, vody, elektriny alebo telekomunikačné pripojenie, aby sme tak predišli poškodeniam potrubia, prípojok, príp. iným škodám na majetku.