Výstavba kanalizácie

fotolia 77372510 subscription monthly m harmonogramHarmonogram výstavby kanalizácie v obci si môžete pozrieť tu:

1010496 info icon 4V súčasnom období sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať podľa možnosti aj požiadavky, ktoré boli predložené zo strany obce. Začatie realizácie prác sa podľa schváleného harmonogramu predpokladá v letných mesiacoch 2018.

225890 top foto1 xdnubStanovenie stočného podľa zdrojov vody si môžete pozrieť tu:

zmluva o predaji podnikuVážení občania,
aj touto cestou Vám predkladám informáciu o začatí realizácie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v našej obci, ktorá sa bude budovať v celej Bystrickej doline, meste Krásno nad Kysucou a obci Oščadnica.

informacie o tovareInformácie pre občanov obce v súvislostí so začatím stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Kanalizacia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Začatie stavby s názvom: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA V OBCI ZBOROV NAD BYSTRICOU