image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce "

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania