image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 mdVerejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu ,, Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK "

Viac tu: ŽSK_prerokovanie_stratégia_dopravy_mobility.pdf