1234Členovia nového výboru v roku 2017:
1.    Stanislav Šurkala
2.    Pavol Droščák
3.    Marcel Kormanec
4.    Peter Kováč
5.    Martin Noskovič


Štatutári v roku 2017:
Predseda: Peter Kováč
Tajomník: Stanislav Šurkala
Hospodár: Marcel Kormanec