ROK 2018

Náš spoluobčan p. Ladislav Litva získal ocenenie „Osobnosť Kysúc za rok 2018“, ktoré mu bolo udelená za mimoriadny športový výkon dňa 13. januára 2019 v Kultúrnom dome v Čadci. Táto cena mu bola udelená Kysuckou kultúrnou nadáciou v Bratislave a odovzdaná z rúk predsedu nadácie p. Markuljaka a starostu obce p. Hlavatého.         P. Litvovi prajeme veľa osobných úspechov v oblasti športu, pevné zdravie a rodinnú pohodu.

 

V nedeľu 16. septembra 2018 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého a primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Janka Fojtíková - za šírenie a udržiavanie ľudových tradícií
Ladislav Litva - za športovú reprezentáciu obce
Michal Harant - za dlhoročnú službu v roli organistu (cenu prevzala jeho dcéra Patrícia Dudášová Harantová)

 

ROK 2017

V nedeľu 17. septembra 2017 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého, poslanca NR SR Jána Podmanického a primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Milan Minkoš - za rozvoj športu v obci
Rudolf Murgaš - za rozvoj a zveľaďovanie obce
In memoriam Ján Masaryk - za rozvoj a budovanie obce

Osobnosti obce 2017

 

ROK 2016

V nedeľu 11. septembra 2016 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého, pána farára Petra Škora, zástupkyňe za Žilinský samosprávny kraj Dany Mažgútovej cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Pavlína Jakubcová - za pomoc a aktivitu pri rozvoji obce                                                          
Mária Šlapková - za rozvoj sociálnej oblasti obce
Alojz Martášek - za rozvoj a zveľaďovanie obce

 

ROK 2015

V nedeľu 13. septembra 2015 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a poslanca NR SR Jána Podmanického cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Jozef Oškrobaný - za rozvoj a budovanie obce Zborov nad Bystricou
Pavol Droščák - za rozvoj športu v obci Zborov nad Bystricou
Anna Pupíková - za rozvoj kultúry a zachovávanie tradícií v obci Zborov nad Bystricou
Božka Starečková - za rozvoja ochotníckeho divadla a kultúry v obci Zborov nad Bystricou

                                                 

 

ROK 2014

V nedeľu 14. septembra 2014 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností  z rúk starostu obce PaedDr. Juraja Hlavatého ocenenia za svoju dlhodobú, aktívnu činnosť títo občania Zborova:

-    za celoživotný prínos a výsledky v kultúrnom a folklórnom rozvoji obce Zborov nad Bystricou bola udelená cena „in memoriam“ Anne Margušovej. Cenu prevzala dcéra p. Margušovej.
-    za zveľaďovanie a rozvoj obce Zborov nad Bystricou František Jedinák,
-    za rozvoj a podporu futbalu v obci Zborov nad Bystricou Stanislav  Šurkala,
-    za šírenie dobrého mena a prezentácie obce Zborov nad Bystricou ThLic. Zdeno  Pupík, PhD.
-    za sociálnu činnosť, prácu so seniormi a zdravotne postihnutými v obci Zborov nad Bystricou Anna Válková (p. Anna Válková nás navždy opustila 1.7.2015).