kyo
   Viceprezident Kia Motors Slovakia
               Kyo-Man Song


   Čestné občianstvo mu bolo udelené
               dňa 06.09.2013
       za rozvoj a zveľadenie obce.


Kyo-Man Song v roku 1985 úspešne vyštudoval podnikanie a manažment na univerzite Changwon v Kyungnam v Južnej Korei. V roku 1987 začal pracovať pre skupinu Hyundai Mobis. Od roku 2010 pôsobí na pozícii viceprezidenta útvaru administratíva a je zodpovedný za oddelenie ľudských zdrojov, vzťahov so zamestnancami, vzdelávania, všeobecných záležitostí, komunikácie a vzťahov s verejnosťou, právne oddelenie, oddelenie informačných technológii, správy budov, bezpečnosti a životného prostredia. Predtým, ako začal pracovať pre spoločnosť Kia Motors Slovakia, bol zodpovedný za oddelenia všeobecných záležitostí a zamestnaneckých vzťahov v spoločnosti Kia Motors Corporation od roku 1999. Počas svojej profesionálnej kariéry taktiež získaval skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov.